Fingerprint

Cybercrime

Cybercrime is in Nederland aan de orde van de dag. Zowel particulieren als organisaties en bedrijven worden vrijwel dagelijks geconfronteerd met deze vorm van criminaliteit. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Toch zijn wij Nederlanders nog onvoldoende op de hoogte van de risico’s die we lopen. De Witte Assurantiën legt u uit wat cybercrime precies is, wat de gevaren zijn en hoe we de financiële schade zoveel mogelijk kunnen beperken.

Download de whitepaper Powered by De Witte

Cyberaanvallen hebben bijvoorbeeld geleid tot het uitlekken van informatie rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen en in meerdere landen is beïnvloeding van democratische processen waargenomen of zijn pogingen daartoe geconstateerd.”

Wie kijkt er mee?

Veel van onze alledaagse producten hebben tegenwoordig een camera. Is dat veilig? Onze veiligheidsexpert legt uit hoe cybercriminelen de camera kunnen gebruiken om gevoelige informatie te achterhalen en geeft 10 tips om je bedrijf te beveiligen tegen dit soort cybercriminaliteit.

LEES 10 TIPS Voor digitale veiligheid

Veelgestelde vragen

Een cyberverzekering heeft zin voor elke onderneming, van welke omvang dan ook, die beschikt over vertrouwelijke informatie en/of klantgegevens. De per 1 januari 2016 van kracht zijnde Wet Meldplicht Datalekken, stelt strenge eisen aan het veilig bewaren van gegevens. Hierdoor is het aansprakelijkheidsrisico voor bedrijven aanmerkelijk verzwaard. Naast het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan derden, kan ook de schade die bedrijven zelf lijden door cybercriminaliteit, desastreus zijn. Diefstal of verlies van gevoelige informatie over klanten of werknemers kan iedere onderneming overkomen. Het verlies van één laptop kan al tot ernstige financiële gevolgen en reputatieschade leiden.
Traditionele aansprakelijkheidsverzekeringen bieden zelden dekking voor aansprakelijkheid naar aanleiding van cyberincidenten. In de regel bieden algemene aansprakelijkheidsverzekeringen alleen dekking in geval van letsel of fysieke schade.
Hoewel deze middelen zeker kunnen helpen schade te voorkomen of beperken, vormen ze geen garantie tegen datalekken of andere cyberincidenten. Helaas zijn er tal van voorbeelden van grote multinationals die het slachtoffer werden van cybercrime. Zelfs de beste antivirussoftware en de meest ervaren inhouse IT-experts konden dit niet verhinderen.
Ook wanneer je als onderneming gebruik maakt van externe partijen, blijf je verantwoordelijk voor de data. Zelfs als een datalek optreedt bij een externe server, rust er een aansprakelijkheidsrisico bij degene die de data bij de externe partij in beheer heeft gegeven. Een cyberverzekering blijft daarom aan te raden ook als alle gegevens in the cloud staan opgeslagen.

De Witte Assurantiën is uw cybercriminaliteit-expert in het Noorden van Nederland.”